K a l e i d o s k o p
Moudré, poetické, humorné i rozverné střípky

Vybral a uspořádal Zdeněk Vaněk


       
Po kliknutí se obrázek obálky zvětší
   Ke stažení knihy klikněte na obrázek

Kaleidoskop je svým pojetím a způsobem zpracování jedinečný a vymyká se z obvyklého, stereotypního rámce sbírek citátů. Je přehledný a tematicky návodný. Obsahovou orientaci usnadňuje členění do 29 tematických kapitol  s výstižnými hesly a obsáhlý rejstřík 620 klíčových slov.

V Kaleidoskopu najdete tradiční i netradiční moudra, ale také aforismy reflektující současnou dobu a život. Je tu i téma sexuálního života, které bylo dosud ve sbírkách citátů víceméně tabuizované. Hodnověrnost citací se opírá o 260 použitých pramenů, které doplňuje rejstřík 1175 autorů se stručnou charakteristikou a biografickými daty.

Obsah Kaleidoskopu: str. 417


Vlastním nákladem vydal:  © PaedDr. Zdeněk Vaněk
ISBN: 978-80-254-5071-0
Rok vydání:  2009
Formát: B5 (176 mm x 250 mm)
Vazba: brožovaná
Počet stran: 420

 
K o n t a k t 
PaedDr. Zdeněk Vaněk 
Tel:  377 461 161, 607 815 742
e-mail: zdenek-vanek@seznam.cz

Kaleidoskop  má pouze jednu ambici: 
Stát se Vaším vyhledávaným pramenem poučení a inspirace, zdrojem radosti a zábavy. 

 
Autor poskytuje všem zájemcům právo stažení a
využívání této publikace  z d a r m a.

 
Jste 
návštěvník ode dne 25.2.2012